Monday November 11 — Saturday November 16, 2019 12 PM — 12 PM CST